Google+

 

Campania "Ajutati-ne sa cumparam un ecograf "

 

Lista cu persoanele care au donat in camapania "Ajutati-ne sa cumparam un ecograf"....

 

      Programul Adunărilor Generale Anuale ...

      Raportul Consiliului Director ...

 

   Vă invităm la spectacolul „Ninge iarăși în decembrie, cu credință-n visuri mari!”, 20 decembrie 2016, ora 17.00...

 

   Vă invităm la vernisajul expoziției ”Secvențe de Realitate”, autor - pictor Eugen Iftene, vineri, 16 decembrie 201, ora 11.00 ...

 

   Vă invităm la spectacolul "Zăpezile de altădată - Fuego", 13 decembrie 2016, ora 19.00...

 

   Vă invităm la întâlnirea de suflet și pentru suflet cu grupul artistic ”Bucuria Copiilor” Floreni - oraș Murgeni, 10 decembrie 2016 ...

 

 

 

 

Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor “Elena Cuza” din Bârlad

- Înființare, scop, organizare –

 

    Asociaţia Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad a fost înfiinţată, din iniţiativa unui Comitet format din 9 pensionari, prin asocierea lor voluntară, la data de 8 Octombrie 1954, prin Hotărârea nr. 41105 a Secţiunii Prevederi Sociale a Sfatului Popular al raionului Bârlad.

    Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad este o asociaţie cu caracter neguvernamental, apolitic, civic, privat, nonprofit, o persoană juridică de binefacere, de caritate, de întrajutorare mutuală, filantropică, cu scop de ocrotire socială, medicală şi juridică care nu urmăreşte foloase pecuniare sau patrimoniale pentru asociaţii săi.

 

 

 

 

    De la înfiinţare şi până în prezent această asociaţie, la baza obiectului de activitate, a avut şi are în vedere următoarele acte normative: Legea 13/1972, Ordonanţa Guvernului nr. 26/2000 cu privire la Asociaţii şi Fundaţii aprobată prin Legea 246/2005, Legea 540/2002 privind Casele de Ajutor Reciproc ale Pensionarilor modificată prin Legea nr. 248/ 2011, publicată în Monitorul Oficial al României partea I nr. 866/ 8 decembrie 2011, Legea 266/2006 privind aprobarea OG 26/2006 privind reglementarea unor măsuri fiscale, Legea 93/2009 privind instituţiile financiar-nebancare, actele normative în materie civilă, contabilă, financiară, fiscală, administrativă, contravenţională şi penală în vigoare, hotărârile Adunării Generale precum şi Statutul asociaţiei C.A.R a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad.

 

Sediul vechi-construit in 1850
Sediul nou

 

    Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad are ca obiect de activitate, în raport de posibilităţile financiare ale Casei, prin condiţiile stabilite de Consiliul Director, sprijinirea materială, socială, juridică,culturală şi de orice altă natură a membrilor săi, în care scop:

    a) acordă împrumuturi rambursabile cu dobânzi rezonabile, diferenţiate, în funcţie de existenţa sau inexistenţa fondului cotizant, dobânzile fiind stabilite prin Hotărâri ale Consiliului Director;

    b) acordă ajutoare nerambursabile, într-o cotă procentuală din cuantumul fondului cotizant existent la data formulării cererii, pentru membrii cu situaţie materială precară, pe baza unei anchete sociale,procentul fiind stabilit de Consiliul Director la terminarea anului financiar;

    c) organizează pentru membrii săi activităţi sociale, culturale, recreativ-distractive, simpozioane, prezentarea de lucrări ştiinţifice, expoziţii, excursii şi vizite la obiective culturale, sociale, de interes naţional şi universal, folosind mijloace de transport proprii sau închiriate, întreceri sportive şi altele cu acoperirea unei cote părţi din costul acestor acţiuni decătre asociaţie şi de către sponsori, donatori, etc.;

    d) organizează prestarea, cu preţuri reduse sau gratuit, a unor servicii pentru membrii Casei şi membrii de familie aflaţi în întreţinerea acestora, folosind munca unor pensionari membri ai Casei sau alte persoane angajate în acest scop;

    e) acordă ajutor nerambursabil membrilor suferinzi de boli incurabile, celor care au pierdut un organ vital, care au suferit o vătămare corporală gravă din culpa altei persoane, etc, într-o cotă procentuală din cuantumul fondului cotizant existent la data formulării cererii, pe baza documentelor medicale, a unei anchete sociale, procentul fiind stabilit de Consiliul Director la terminarea anului financiar;

    f) acordă ajutoare băneşti sau alimentare membrilor cu ocazia unor sărbători creştineşti sau laice într-o cotă procentuală, stabilită de Consiliul Director, din fondul cotizant existent la data acordării;

    g) acordă ajutor nerambursabil, în caz de incendiere a bunurilor mobile şi imobile, dacă nu este culpa victimei, în caz de inundaţii, cutremure, alunecări de teren şi alte evenimente cu pierderi materiale într-o cotă procentuală, stabilită de Consiliul Director, din fondul cotizant existent la data formulării cererii;

    h) ajutorul de deces se acordă persoanelor desemnate de titular, în timpul vieţii, în funcţie de vechimea în asociaţie şi de cuantumul contribuţiei pentru deces;

    i) plata parţială, în cotă procentuală din fondul cotizant stabilită de Consiliul Director, a costurilor unor bilete de tratament efectuat în staţiuni balneoclimaterice;

    î) ajutoare pentru membrii aflaţi temporar în dificultate financiară ce vor fi aprobate de Consiliul Director;

    j) ajutoare băneşti şi în natură pentru voluntari cu ocazia sărbătoririi unor zile speciale laice sau religioase, ajutoare ce vor fi aprobate de Consiliul Director;

    k) ajutoare băneşti şi materialem ocazionale membrilor aflaţi în dificultate, aprobate de Preşedintele Consiliului Director;

    l) prestarea de servicii şi executarea unor lucrări contracost, la preţuri reduse pentru membrii asociaţi şi membrii de nfamilie ai acestora, folosind de regulă, munca unor membri pensionari ai Casei, ai unor zilieri, voluntari şi colaboratori la tarife reduse; plata se va face în conformitate cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare specifice fiecărei activităţi (croitorie, cizmărie, depanare radio tv,nfrizerie, coafură, asistenţă juridică, asistenţă şi tratamente medicale, reparaţii instalaţii sanitare şi aparatură electrocasnică, etc);

    m) organizarea de magazine pentru desfacerea de produse alimentare de bază la preţuri de producţie, de achiziţie, de cumpărare, organizarea de magazine cu produse alimentare, altele decât cele de bază şi nealimentare, magazine cu produse naturiste la preţuri cât mai mici, în care vor fi incluse cheltuielile de aprovizionare, transport, de întreţinere, de păstrare şi alte cheltuieli;

    n) administrarea de case de odihnă şi tratament, de pensiuni, organizarea de centre de zi, organizarea de ateliere pentru repararea de diverse obiecte electrocasnice, îmbrăcăminte, încălţăminte, etc ;

    o) efectuarea de servicii funerare pentru membrii decedaţi ai Casei de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad (asigurarea de sicrie, cruci, monumente funerare, alte obiecte funerare la preţuri avantajoase, prin confecţionarea sau cumpărarea lor, asigurarea transportului, etc);

    p) prestarea unor servicii medicale contra unor tarife reduse care să acopere cheltuielile materiale şi salariile personalului specializat, în cadrul cabinetelor medicale şi stomatologice individuale care funcţionează potrivit legilor în vigoare;

    r) prestarea unor servicii de sănătate şi întreţinere în cadrul cabinetelor de reflexoterapie, masaj, fizioterapie, termomasaj, bioterapie şi bioenergie, biorezonanţă, etc;

    s) alte acţiuni şi forme de asistenţă socială.

 

    Asociaţia Casa de Ajutor Reciproc a Pensionarilor „Elena Cuza” Bârlad se constituie în principal, în zona teritorială a municipiului Bârlad, judeţul Vaslui, dar şi a localităţilor arondate, precum şi în alte localităţi din judeţ şi din ţară, cuprinzând pensionari, indiferent de sistemul de asigurări sociale căreia îi aparţin, beneficiarii de ajutor social, membrii de familie (soţ, soţie), precum şi copiii majori, elevi, studenţi, copiilor majori, căsătoriţi şi necăsătoriţi, precum şi soţiile acestora fără venit şi incapabili de muncă, aflaţi în întreţinerea pensionarilor sau a beneficiarilor de ajutor social – membri ai asociaţiei. La ora actuală Asociația noastră totalizează un nr.de 30.090 membri, cu 19.080 membri din municipiul Bârlad, restul de 11.010 făcând parte din cele 31 sucursale pe care Asociația noastră le deține în următoarele locații: Alexandru Vlahuță, Băcani, Banca, Blăgești, Bogdănești, Ciocani, Coroiești, Fălciu, Floreni, Fruntişeni, Griviţa, Ghergheşti, Hălărești, Iana, Ivești, Mălușteni, Murgeni, Pogana, Perieni, Popeni,Puiești, Raiu, Roșiești, Slănic Moldova, Șuletea, Tutova, Unțești, Vetrișoaia, Viișoara, Vinderei, Voinești și Zorleni. Precizăm că majoritatea sucursalelor noastre se află în mediul rural și că pentru cei de acolo reprezentăm un real sprijin și o reală alternativă la serviciile economice, sociale, de sănătate sau culturale oferite de societățile contemporane românești.

    Serviciile noastre reprezintă un adevărat sprijin pentru membrii noștri, o gură de aer proaspăt, deoarece prestarea lor este promtă și eficace, dar mai ales din cauza prețurilor, care sunt mult sub prețul pieței.

 

 

DESPRE NOI | ORGANIZARE | SERVICII MEDICALE | SERVICII & FACILITATI | CULTURA-SPORT | PROIECTE | NOUTATI | CONTACT
Copyright 2012 © CAR Pensionari "Elena Cuza" Barlad